definisjon av internasjonal

Begrepet internasjonalt er et adjektiv som fortrinnsvis brukes når du vil referere til samspillet som skjer mellom to nasjoner eller en bestemt gruppe som består av partnere som tilhører to eller flere land..

Dessuten er begrepet også bredt brukes til å uttrykke ideen om utenfor et land, det vil si at det tilsvarer noe som ikke forekommer, skjer eller produseres i et bestemt land. Et konkret eksempel på dette som jeg forteller deg, kan bli funnet i enhver avis, når vi snakker om nyheter som tilhører eller ble produsert i en annen del av verden, brukes det internasjonale begrepet for å differensiere og innse at det ikke er dets egen informasjon som skjedde på åstedet.

I tillegg, i politikken, har begrepet internasjonal også en spesiell betydning siden det internasjonalt er populært betegnet som de gruppene eller organisasjonene som består av enkeltpersoner fra forskjellige land, men som har og deler den samme ideologien.

Den internasjonale arbeiderforeningen eller den sosialistiske internasjonale er noen eksempler på disse.

Og til slutt, samme begrep, i sportens verden, brukes når du vil referere til den atleten som deltar i konkurranser som involverer forskjellige land, vil han i mellomtiden representere det landet han er innfødt fra.