definisjon av sosialhjelp

De sosial omsorg er en aktivitet som tar for seg forskjellige situasjoner, blant hvilke følgende skiller seg ut: fremme sosial endring mot en forbedringstilstand for mennesker, løsning av konflikter som oppstår i menneskelig interaksjon, styrking og frigjøring av mennesker i henhold til målet om å oppnå felles beste.

Aktivitet som er ansvarlig for å tilby hjelp til de som trenger det mest, fremme inkludering av de mest sårbare og stoppe ulikhet

Forholdene som mennesker opprettholder med hverandre og i deres omgivelser er flere og komplekse, og der konflikter oppstår, eller hvis ikke mangelen er til stede, vil det være sosial hjelp for å ivareta rettighetene til de som er berørt av de nevnte problemene.

Sosialhjelp vil sikre at alle samfunnets medlemmer har de samme mulighetene og har de samme rettighetene, uten forskjeller av noe slag og kriterier.

Men selvfølgelig, da dette som vi nevnte i de fleste samfunn viser seg å være en utopi, er det at sosialhjelp fokuserer oppmerksomheten mot de mest vanskeligstilte og glemte klasser og sektorer som er de fattige.

Dette vil sikre at de kan dekke dine mest grunnleggende behov.

Sosialhjelp leveres normalt gjennom institusjoner som er avhengige av staten, men det er også mange ikke-statlige organisasjoner eller stiftelser som tar seg av de samme oppgavene og finansieres av donasjoner.

Sosialhjelp vil i utgangspunktet søke at alle mennesker utvikler potensialene sine så fullt og tilfredsstillende som mulig, at de beriker livene deres og at de forhindrer seg selv fra enhver form for dysfunksjon som tar dem bort fra lykke og felles beste.

Funksjoner utført av sosionom, blant annet i katastrofer og overvåking av adopsjoner av barn

I mellomtiden kalles personen som er profesjonelt dedikert til oppgaven med sosialhjelp sosial assistent og blant funksjonene den må utføre er: å legge til rette for informasjon og forbindelse med organisasjoner som tilbyr sosioøkonomiske ressurser; kjenne, administrere og fremme ressursene som er tilgjengelige; veilede og utdanne enkeltpersoner, familier og grupper om fredelig løsning av konflikter som kan oppstå; gjennomføre undersøkelser som bidrar til identifisering og tolkning av de sosiale fenomenene som vil bli presentert og nærmer seg alternative løsninger; ledelse, formulering, gjennomføring og evaluering av sosiale planer; deltakelse i utformingen av programmer for arbeidsvelferd, helse og sosial sikkerhet.

Også sosialhjelp er alltid til stede i tider eller sammenhenger av katastrofer, der en stor del av befolkningen har vært sårbar eller desimert i sine muligheter.

Og med hensyn til arbeidsområdene for sosialhjelp, viser de seg å være veldig varierte og utelukkende dedikert til dem sektorer av befolkningen som krever spesiell oppmerksomhet, gjelder også: eldre, mennesker med funksjonshemninger, mishandlede mennesker, ofre for terrorisme, fanger, mennesker med avhengighet, mennesker i sosial nødsituasjon, prostitusjon, blant andre.

En av de vanligste tilfellene der denne typen profesjonelle griper inn er adopsjon av barn.

Vi vet at barn og eldre er de mest følsomme og sårbare befolkningene i ethvert samfunn, og det er derfor de krever spesiell oppmerksomhet og beskyttelse fra samfunnet de bor i, og selvfølgelig staten, som må være der for å gi dem den støtten de har. etterspørsel fordi de fremdeles ikke kan ta vare på seg selv når det gjelder de minste, eller fordi noen av deres evner allerede er desimert som et resultat av tidens gang.

I det nøyaktige tilfellet av adopsjon av barn, etter at domstolen har avgjort leveranse av en mindreårig til en adopsjonsfamilie, er det gjentatt at en sosialarbeider i de første stadiene er tildelt saken til å regelmessig komme i hjemmet. behandling og detaljer om sameksistensen mellom adoptivforeldrene og barnet.

Dette er en utmerket måte å bekrefte og sørge for at dette barnet får muligheten til å være lykkelig, at en spesialutdannet person overvåker deres integrering i den nye familien, og også overvåker behandlingen de får er viktig for at barnet kan utvikle seg harmonisk .

For selvfølgelig bærer de fleste av de barna som er oppgitt til adopsjon, absolutt tunge og tøffe familiehistorier, foreldres forlatelse, mishandling som inkluderer juling og trusler, og da er det nødvendig å sikre at de ikke faller tilbake i hensynsløse hender , men heller hos de som elsker dem og til slutt gir dem hjemmet, oppdragelsen og utdannelsen de fortjener.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found