definisjon av sosial solidaritet

Konseptet med solidaritet er basert på tilbøyeligheten til å hjelpe andre når de trenger det. På denne måten, hvis naboens hus brenner ned, kan resten av naboene bestemme seg for å handle i solidaritet med den berørte personen ved å tilby ham det han måtte trenge for å gjenoppbygge livet sitt. I dette tilfellet vil vi snakke om hjelp eller solidaritet rettet mot et bestemt individ. Imidlertid, hvis hjelpen som tilbys er orientert i global og ikke individuell forstand, snakker vi om sosial solidaritet.

Generelt sett er ideen om solidaritet i motsetning til egoisme og individualisme. En handling er solidarisk når den tar hensyn til andres behov og samtidig delvis gir avkall på personlig nytte og interesse.

Ulike eksempler på sosial solidaritet

La oss forestille oss en liten by med høy levestandard som bestemmer seg for å aktivt samarbeide med en annen befolkning som møter en rekke grunnleggende problemer (mangel på mat, underernæring hos barn og marginalisering generelt). Hvis den velstående byen bestemmer seg for å skaffe penger ved å lage en konsert slik at inntektene går til den fattige byen, står vi overfor et tilfelle av sosial solidaritet.

Solidaritetsaksjonene som er fokusert på samfunnet er veldig forskjellige. Slik sett utfører de ulike frivillige organisasjonene hjelpeprosjekter innen områder som utdanning, helse, jordbruk eller integrering av mennesker med funksjonsnedsettelser. Det bør ikke glemmes at de fleste kirker også fremmer handlinger som tar sikte på å hjelpe de mest i nød. Ideen om staten innebærer også en rekke solidaritetsmekanismer i selve samfunnet (for eksempel økonomisk støtte til arbeidsledige).

Prinsippet om solidaritet i å hjelpe de vanskeligst stillte

På en eller annen måte vet vi alle at verden vi lever i er gjensidig avhengig. Dette betyr at vi alle er avhengige av alle i noen forstand. Samtidig kan vi dele verdens befolkning i to store blokker: de som har dekket sine grunnleggende behov og de som ikke har det. Overfor denne ulik virkeligheten, kan hver enkelt person, gruppe eller nasjon vurdere hva de skal gjøre. Det er to alternativer: ignorere eller prøv å lindre andres behov. Den andre posisjonen innebærer en moralsk forpliktelse til andre og en ide om brorskap blant alle mennesker.

Avslutningsvis er enhver hjelp eller samarbeid for å redusere andres lidelser basert på en moralsk følelse eller overbevisning som er opprinnelsen til prinsippet om individuell eller sosial solidaritet. Solidaritet forstått som en sosial mekanisme er basert på ideen om at vi ikke bare er en gruppe individer, men at vi alle danner en sosial kropp og hva som skjer med en del av kroppen påvirker dens totalitet.

Bilder: iStock - Bartosz Hadyniak / jax10289


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found