definisjon av nettoinntekt

Innen finans er begrepet nytteverdi synonymt med fortjeneste eller fordel i forhold til en eller annen økonomisk aktivitet. Imidlertid er det ingen eneste måte å forstå nytte på, siden det er total, marginal, brutto og netto nytte. Og alt dette må forstås innenfor rammen av nytte teorien.

Beregningen av nettoinntekt

Økonomer forstår nytten som den kvaliteten et produkt har for at en forbruker anser det som et ønskelig gode, det vil si et produkts eller tjenestes evne til å tilfredsstille et behov. På den annen side forstås fortjenestemargin som prosentandelen av fortjeneste fra all virksomhet i et selskap. Den matematiske formelen for fortjenestemargin er som følger: fortjenestemargin = netto fortjeneste / nettosalg. Med utgangspunkt i denne formelen må det angis at nettoresultatet tilsvarer den endelige avkastningen ved salg av et produkt. Nettoresultatet er med andre ord det endelige overskuddet eller fortjenesten oppnådd etter å ha regnskapsført alle virksomhetskostnadene.

Generelt blir dataene om nettoinntekt evaluert med jevne mellomrom (hvert kvartal eller hvert år) og tillater oss å sammenligne virksomhetens lønnsomhet over tid. Dette innebærer at nettofortjenesten er en indikator på den økonomiske lønnsomheten til et selskap.

Forskjellen mellom bruttofortjeneste og nettofortjeneste

Netto fortjeneste kan forveksles med et lignende konsept, bruttofortjeneste. Bruttofortjeneste forstås som forskjellen mellom alle inntektene som et selskap oppnår og kostnadene knyttet til produksjon (bruttofortjeneste kalles også bruttomargin eller bruttofortjeneste). I stedet er nettoinntekt totale inntekter minus alle kostnader (produksjonskostnader og andre kostnader som avskrivninger, bankkostnader, annonseringskostnader osv.).

Andre indikatorer på virksomhets lønnsomhet

Både nettofortjeneste og bruttofortjeneste er to viktige indikatorer for å kjenne virksomhetens lønnsomhet. Imidlertid er det andre indikatorer som er like relevante.

Lønnsomhet er økonomisk ytelse målt i et pengebeløp. Begrepet lønnsomhet er imidlertid for generelt og må spesifiseres gjennom mer spesifikke begreper, som driftsmargin, netto avkastning, egenkapitalavkastning, ebitda, avkastning på egenkapital osv. Dette er noen av lønnsomhetsindikatorene, men vi må ikke glemme at det også er produktivitetsindikatorer eller gjeldsindikatorer.

Bilder: iStock - Drazen Lovric / Danil Melekhin


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found