definisjon av kløktig

Begrepet sagacious brukes til å referere til det individet som skiller seg ut for sin sluhet, fremsynthet og forsiktighetMed andre ord, den sagnomsuste personen vil aldri bli forventet eller overrasket av ting, etterfølgeren, men tvert om, fordi han, før det skjer, vil vite hvordan de skal ta de aktuelle bestemmelsene. Enkelte yrker, for eksempel advokat, militær, etterforsker og politiker, krever vanligvis ja eller ja av denne kvaliteten hvis man ønsker å lykkes med de handlingene som iverksettes.

De sagacity, som den nevnte kapasiteten for framsyning, list og forsiktighet som vises av det sagfulle individet kalles, er en attributt for intelligens at det på ingen måte er medfødt, det vil si at det er individer som besitter det og kultiverer det for å forverre det, mens det er andre som ikke har den nevnte kapasiteten til sagacity.

Selv om det ved mange anledninger er relatert til sagacity, og derfor er den sagacious personen knyttet til uærlige situasjoner, har uærlighet ikke noe med sagacity å gjøre, det vil si sagacity er en helt positiv kvalitet som, som vi sa, innebærer en spesiell disposisjon til fordel for framsynthet og forsiktighet når du handler; sagacity er ikke dårlig eller negativ i seg selv, men det som gjør det negativt, vil være bruken til fordel for dårlige handlinger som ikke har noe med god skikk å gjøre. I disse tilfellene er det ingen dårlig sagacity, men individer som har en slik kapasitet og bruker den til å oppnå små og negative mål for det felles beste.