definisjon av skjult

Konseptet av senere brukes på språket vårt når vi vil indikere det noe blir funnet etter en annen ting eller utover den andre, eller det er også mulig at det brukes til å referere til hva som ble sagt eller hva som skjedde etter noe, det vil si hva som var etter en gitt hendelse.

Nå må vi nevne at selv om konseptet som gjelder oss tilsvarer å bli brukt i de ovennevnte forholdene, viser det seg ikke å ha like vanlig bruk som andre av synonymer, bakre, neste, påfølgende, påfølgende, suksessive, å komme, langt. Det vil si at for å referere nøyaktig til det som er oppgitt ovenfor, er det mer vanlig for oss å bruke noen av disse synonymer for skjult, spesielt i daglig bruk av språk.

I mellomtiden, i den formelle kommunikasjonen som utføres i områder som den juridiske, viser det seg å være hyppig å finne dette konseptet. Konseptet brukes til og med i forbindelse med andre begreper som danner spesifikke begreper innenfor det juridiske feltet, og det er derfor for de som mestrer faget eller utvikler seg i dette rommet, vil det påfølgende ordet ikke være fremmed i det hele tatt.

Når avklaringen er gjort, må vi også indikere at det påfølgende ordet spesielt blir brukt for å beskrive eller nevne den tingen som ligger neste, det er neste sted på kommando av en serie, av noe vi sier, som skjer senere eller som finner sted etter at noe annet har skjedd, og i mindre grad kan det brukes når du vil uttrykke dype problemer.

Det motsatte begrepet er det av tidligere, fordi det bare indikerer at det går foran, går foran noe eller noen, enten på en tid eller et sted.

Dessuten har dette konseptet blitt brukt i historiens plan for å betegne til en divisjon av Hispania. Hispania var navnet som først fønikerne og deretter den romerske sivilisasjonen kalte iberiske halvøy.

Da romerne i deres ønske om å erobre tok kontroll over nevnte territorium, delte de det i to provinser, og en av dem ble kalt Hispania Ulterior, så navngitt nettopp på grunn av sin posisjon. Dette skjedde i 197 f.Kr. I år 27 f.Kr. forsvant som sådan.