Kategori: økonomi | generell

Definisjon av Survey

Definisjon av Survey

Ordet lettelse har fra begynnelsen en enestående komponent, siden det ikke eksisterer i DRAE, men dette betyr ikke at det er feil (i stedet er det begrepet lettelse).Konseptet som er analysert her, har en annen særegenhet: det brukes ikke blant spansktalende, men brukes blant latinamerikanske høyttalere.