definisjon av unntatt

Ordet unntatt betyr å godkjenne, å kvitte seg med noe. Unntaket er, nettopp, frihet fra en feil eller en belastning som er spesifikt brukt på en. Mens begrepet kan brukes på et mylder av situasjoner og omstendigheter, er det primært relatert til situasjonen med bestått eksamen på akademisk nivå. Begrepene frikjenner, godkjenner og frikjenner er synonymer for dette ordet. Det er også vanlig å finne det i rettssfæren når det refereres til straffen eller sanksjonen som en person mistenkt for en slags forbrytelse ble løslatt fra.

Unntaket er et begrep som hovedsakelig oppstår i retts- eller fengselsverdenen. Dermed innebærer dette konseptet at en person som mistenkes for en forbrytelse eller lovbrudd, blir løslatt fra tiltale og fritatt for å motta denne eller den straffen. Samtidig kan fritaket bety å frigjøre seg fra stilling eller ansvar med hensyn til en oppgave som skal utføres som ikke innebærer en straff, men en viss innsats. Dermed vil den ene personen frita en annen fra å vaske opp, og vil representere muligheten den fritatte ikke trenger å utføre denne aktiviteten.

En annen veldig vanlig bruk som blir gitt til dette ordet, er den som skjer innen det akademiske feltet når en person refererer til å bestå en eksamen eller ikke å måtte ta den fordi de har bestått emnet i en tidligere instans (som ofte kalles kalt å promotere et emne). Denne betydningen av begrepet er også relatert til ideen om å frigjøre seg fra noe siden den forutsetter at studenten kommer nærmere tittelen ved å ha færre og færre emner å bestå. Unntaket kan gis ikke bare i avsluttende eksamener, men det kan også gis i alle typer aktiviteter som representerer behovet for å bestå noe.