leserapport - definisjon, konsept og hva det er

I skole- og fagmiljøet i de spansktalende landene i Amerika brukes begrepet leserapport, mens begrepet tekstkommentar i spansk sammenheng brukes mer.

Leserapporten er en kritisk og detaljert rapport av en tekst som tidligere er lest av studenten. Dens pedagogiske formål er å utvikle en rekke kapasiteter: organisering av informasjon, skriftlig kommunikasjon og etablering av dommer. På den annen side er det en strategi som fremmer kritisk tenkning.

Leserapporten hjelper til å kjenne tanken til forfatteren av teksten, og gjør det mulig parallelt å etablere et samspill mellom leseren og teksten.

Hvordan gjøre en leserapportøvelse

Først og fremst må det antydes at det er en personlig skapelse som må oppstå fra en refleksjon av studenten.

Det første trinnet å følge er å gjøre en første lesing av teksten for å få en idé om temaet. Deretter må det gjøres en nylesning der den viktigste informasjonen er understreket. I denne forstand bør ikke sekundære data som datoer, eksempler eller sitater fra forfatteren understrekes, da de er ikke-essensielle aspekter av teksten. Etter å ha understreket, bør hovedideene som utgjør ryggraden i teksten trekkes ut.

Med utgangspunkt i hovedideene er det nå mulig å utarbeide et sammendrag ved å bygge en kort tekst med egne ord og med en sammenhengende tilnærming der hovedideene er relatert til hverandre. Til slutt lages tekstkommentaren, som er en personlig vurdering av det leste emnet. Kommentaren må være godt begrunnet, på en slik måte at meninger uten tilhørende argumentasjon unngås.

Avslutningsvis bør en leserapport inneholde tekstens emne, hovedideene, sammendraget og kommentaren.

Noen hensyn til leserapporten

I denne leseferdighetsøvelsen er det praktisk å ta hensyn til en rekke tekniske aspekter:

- Det er ikke nødvendig å skrive det som er understreket på et ark eller i en notatbok.

- Det må skilles mellom emnet for teksten og dens sammendrag (emnet er den generelle ideen og sammendraget er en syntese).

- Fra et didaktisk og pedagogisk synspunkt er leserapporten en øvelse som lar læreren kjenne nivået på omfattende lesing av eleven og deres evne til å relatere ideer og skrive dem på en sammenhengende måte.

Bilder: iStock - Mattia Pelizzari / bowie15


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found