definisjon av sosialt

Settet med individer utgjør et samfunn, og alt som er en del av det klassifiseres som sosialt. Det er vitenskapelige disipliner som studerer den sosiale virkeligheten som helhet (sosiologi), noen institusjoner (for eksempel sosial sikkerhet), en rekke utfordringer og vanskeligheter som påvirker hele befolkningen (sosiale problemer) og man kan til og med snakke om en sosial person som et synonym for noen åpne og kommunikative.

Som du ser, brukes dette adjektivet i mange sanser og sammenhenger.

Mannen er et sosialt vesen

Mennesker lever ikke isolert, men vi etablerer alle slags bånd, personlige, økonomiske eller politiske. Disse båndene indikerer at vi er sosiale vesener. Denne omstendigheten tvinger oss til å forstå hverandre, for til tross for individuelle forskjeller, letter det faktum å leve i et samfunn vår eksistens på alle måter. Et liv isolert fra andre (tenk deg en mann på en øde øy) er fattig og uønsket.

Ulike måter å forstå samfunnet på

Gjennom historien har det vært veldig forskjellige sosiale modeller. I middelalderen var modellen basert på inndeling av individer i klasser. Denne ordningen er kjent som feodalisme, og i den var det en stratifisering av befolkningen (adel og geistlige, føydale herrer og vasaller). I en neste fase var settet med borgere emner for en monark. Etter hvert som tiden gikk ble rettighetene til statsborgerskap anerkjent og en åpen samfunnsmodell ble innført, der enkeltpersoner ikke har en fast rolle ved fødselen, men deres sosiale posisjon avhenger av en rekke forhold, som forberedelse, innsats og hell .

Det har alltid vært sosiale problemer og en viss ubehag i noen sektorer, og på grunn av dette har det oppstått teorier og forslag, som kommunisme, anarkisme, grupper som bestemmer seg for å skape et nytt samfunn utenfor samfunnet som helhet osv.

Samfunnsutfordringer i det 21. århundre

De første årene av det 21. århundre møtte vi en rekke utfordringer som i større eller mindre grad berører oss alle. Blant dem kan vi markere følgende:

1) bekjempe miljøproblemer,

2) finne ikke-forurensende, økonomisk levedyktige energikilder som kan tilfredsstille alle samfunnets behov,

3) opprettholde befolkningsvekst som er kompatibel med de aller fleste og

4) redusere ulikheter og urettferdigheter.

Andre bruksområder

På den annen side, sosialt, innebærer det også det som er et selskap eller et samfunn, eller partnere, kolleger, tilknyttede selskaper, konfødererte eller relatert til dem.

Også ordet sosialt brukes til å referere til det dyret som naturlig har en tendens til å leve i samfunnet.

Også kl samfunnsvitenskap, eller humaniora , som disse vitenskapene også er populært kjent, er det tilfellet med historie, filosofi, sosiologi, antropologiblant annet blir de vanligvis referert til av det sosiale begrepet.

Konstruksjon av andre verdivurderinger

Ordet sosial er også et begrep som er med på å forme mange andre begreper, slik er tilfellet med sosial assistent (profesjonell som er dedikert til å forebygge eller løse sosiale vanskeligheter gjennom prosedyrer, råd, økonomisk støtte, blant andre alternativer), sosial kapital (sett med penger og materielle varer som partnerne bidrar til et selskap), sosial klasse (Det handler om den klassen som kommer fra folks skikker, økonomiske midler og interesser), sosialt arbeid (enhet som har veldedige eller ideelle formål) og Firmanavn (navn som et selskap er kjent sammen, anonymt eller begrenset, det vil si det er det formelle, ikke-offentlige navnet, som de fleste anerkjenner det, for eksempel i Latin-Amerika, firmanavnet til Mc Donalds er Arcos Dorados) .


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found