definisjon av syneresis

Ordet syneresis støtter flere referanser ...

I mellomtiden, i Beregninger, kalles syneresis når ressurs som gjør det mulig å koble vokalene til en pause (sekvens av to vokaler som er skilt i forskjellige stavelser og som da ikke utgjør en diftong: aú / ba-úl) angre den, som klangen til den svakeste vokalen svekkes med oppdraget om å skape en kunstig diftong, for å redusere det totale antallet stavelser i det aktuelle verset med bare en.

Det skal bemerkes at syneresis er det motsatte av umlaut (Diakritisk tegn bestående av to punkter ¨ som skrives horisontalt over den berørte vokalen. Penguin), selv om syneresis ikke er angitt av noen form for spesialtegn.

Og i Kjemi, syneresis er deling av nivåene som utgjør en suspensjon eller blanding. Mer presist handler det om utvisning eller ekstraksjon av en væske fra en gel, hvorved, fra det øyeblikket av, går gelen fra å være en homogen substans til å bli en segregering av faste komponenter separert og inneholdt i væskefasen.

Noen av de mest illustrative eksemplene på dette konseptet viser seg å være: inndelingen av blodserum fra koagulert blod og separasjonen i serum og ostemasse (kaseøs og grov del av melken, som er atskilt med virkningen av en løpe eller varme) til å starte fra kuttet melk.