definisjon av motgang

Begrepet motgang har tradisjonelt blitt brukt for å beskrive de situasjonene eller hendelsene som kjennetegnes og domineres av en betydelig andel ulykke og ulykke.

Selv om det selvfølgelig, i tillegg til å beskrive ugunstige hendelser, ofte brukes av folk til å referere til de vanskelighetene eller problemene de må møte i livet, det vil si alle de problemene som betyr ekstreme vanskeligheter og som krever tålmodighet. en viktig kvote av dyd som styrken til å overvinne dem.

Et eksempel på å tegne en graf for denne situasjonen som nesten alle mennesker møter i livet, kan være situasjonen til et individ som plutselig og etter å ha fått en ulykke er funksjonshemmet med nedsatt mobilitet i underbenene. Det er uten tvil en absolutt ugunstig og ugunstig situasjon som vil kreve mye innsats og mot for å overvinne.

Når man for eksempel har planlagt og skissert et bestemt personlig eller profesjonelt prosjekt, initiativ eller selskap, enda mer, planla han det ned til minste detalj og hvor en god mengde forventninger og illusjoner har blitt avsatt og plutselig at illusjon på grunn av noen ytre eller indre beredskap, forsvinner og forblir i ingenting, at tilstanden også kan kalles og forstås som en motgang.

Så av det vi nevnte følger det Motgang er ikke en situasjon at når det først er mulig, er det umulig å snu, snarere tvert imot, det vil imidlertid kreve betydelig styrke, mot og mot for å kunne bli møtt først og overvinne senere.