toppunktdefinisjon

På forespørsel fra Geometri de toppunkt er han punktet der de to sidene av en vinkel møtes eller tre eller flere plan. Også til kegle av en kjegle eller pyramide kalles toppunkt. Og til punkt på en kurve der krumningen når et maksimums- eller minimumspunkt det kalles toppunkt.

Ved hans side i Grafteori, som er den som studere egenskapene til grafer, viser hjørnene å være de grunnleggende enhetene som utgjør de ovennevnte grafene (ikke-tomt sett med hjørner). I tilfelle av ikke-rettet grafer er sammensatt av hjørner og kanter (uordnede par av hjørner), derimot, rettet grafer de er sammensatt av hjørner og buer, som er ordnet hjørnespar.

På den annen side, i tillegg til geometri, har begrepet en gjentatt bruk innen feltene Kartografi og topografi, siden det betegner peke på en overflate som overskrider i høyde alle andre punkter rett ved siden av den. Derfor står ordet som et synonym for ordet toppmøte eller ordet toppmøte, og refererer for eksempel til den høyeste delen av et fjell.

Og dette er nettopp den andre bruken av ordet, for å redegjøre for ekstreme eller høyeste punkt som presenterer en ting.Utrolig, mye tidligere enn forventet, nådde klatrerne toppen av fjellet.

I mellomtiden, den geodesisk toppunkt Det er signalet som brukes til å indikere en nøyaktig posisjon som er en del av et nettverk av trekanter, dannet i sin tur av andre geodesiske hjørner.

Og i Anatomi Når vi snakker om toppunkt, vil det referere til den høyeste delen av hodet på virveldyr og leddyr. Hos mennesker består kranietoppen av frontbenet, parietalbenet og det occipitale beinet sammen med koronar sutur, sagittal sutur og lambdoid sutur.