definisjon av poetisk tekst

I den litterære skapelsesverdenen finner vi tekster av en annen karakter. Det er historier, fabler, romaner, essays, sagn eller dikt, blant andre typer tekster.

De viktigste egenskapene til poetiske tekster

Å lese et dikt gir et bredt spekter av muligheter. Dermed har den poetiske teksten vanligvis et unikt trekk: den uttrykker følelser som er rettet mot å bevege leseren. Den grafiske formen presenteres i vers som er ledsaget av tomme mellomrom. På den annen side inneholder ordene en viss musikalitet og en implisitt følelse av rytme.

Linjene som utgjør et dikt er kjent som vers, og et vers kan bestå av en setning eller et isolert ord. Noen ganger blir versene gruppert, og når dette skjer, dannes strofer, og i henhold til antall strofer som komponerer dem, blir de klassifisert på en eller annen måte. Denne typen tekst har et visst rim, samt en rytme, noe som innebærer at dikteren leker med lyden og samtidig med betydningen av ordene.

For å skrive en eller annen type dikt (tenk på en sonett eller en couplett) bruker diktere uttrykksfulle innretninger, som personifisering, metafor, likhet, motsetting, hyperbole og mange andre.

Forstår hva poesi er?

Vi kunne definere poesi som en dialog mellom dikteren og leseren gjennom en estetisk språkbruk. Det poetiske fenomenet bruker ord ikke i deres dagligdags forstand, men i sin dypeste dimensjon. Når vi leser "dagen blir ødelagt ved å kaste seg i sjøen", står vi overfor et vers som forteller oss noe på en annen måte enn vanlig (denne setningen kan bare forstås innenfor rammene av den poetiske teksten, siden den utenfor mister betydningen).

Poesi beveger seg bort fra vanlig diskurs fordi den søker konstruksjonen av et visuelt bilde, som vanligvis er en metafor for noe annet. På denne måten endrer bruken av poetisk språk reglene for felles språk.

Poesi kommuniserer informasjon på tre forskjellige nivåer:

1) sier noe om et emne, dikteren,

2) uttrykker noe om selve språket og

3) formidler en unik kobling mellom dikteren og språket. Samtidig etablerer leseren en intim dialog mellom ordene i diktet og hans egen individualitet.

Bilder: Fotolia - Marina / Corradobaratta


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found