definisjon av didaktisk sekvens

For at utdanningsprosessen skal være effektiv, er det nødvendig å etablere nyttige læringsstrategier. En av disse strategiene er den didaktiske sekvensen. Vi kan definere det som settet med aktiviteter designet av læreren, slik at studentene tilegner seg kunnskap og ferdigheter. For at dette skal være mulig, er det nødvendig å organisere en serie lenkeopplæringsseksjoner og med en sammenhengende rød tråd som forener dem.

Praktisk eksempel

En lærer tar opp spørsmålet om byrom. Den didaktiske sekvensen kunne starte med en generell introduksjon om byer og deres egenskaper. I neste avsnitt kunne en bytur gjennomføres og læreren forklarte de forskjellige områdene i byen. Til slutt måtte studentene tegne et kart med ruten tatt og peke på de mest fremtredende områdene på den. Med disse tre aktivitetene ville en didaktisk sekvens ha blitt utdypet, og i den ville det være både teoretiske og praktiske aspekter.

Hva er hensikten med en didaktisk sekvens?

Målet er å bestille og veilede undervisningen. Generelt forklarer læreren et tema, så utvikles et innhold og til slutt blir det prøvd at eleven praktiserer det han har lært. I pedagogiske termer er den didaktiske sekvensen delt inn i tre seksjoner: åpning, utvikling og lukking.

Fra åpningen må læreren prøve å motivere eleven til å lære. Med utviklingen av den didaktiske sekvensen blir det aktuelle emnet rapportert og beskrevet. Avslutningen av sekvensen består i å syntetisere og gjenta innholdet, og alt dette ledsages av en evaluering av den tilegnede kunnskapen.

Hva skal en undervisningssekvens inneholde?

For det første gjenspeiles den didaktiske sekvensen i et dokument, og i den må det vises en serie data (lærerens navn, faget og utdanningsnivået det er adressert til). På den annen side må læreren i sekvensdokumentet inneholde informasjon om antall planlagte klasser, aktivitetene som skal gjennomføres, nødvendig undervisningsmateriell og evaluering av innholdet.

I tillegg til det riktig strukturerte faglige innholdet, er det nødvendig å inkludere en serie pedagogiske kompetanser som må oppnås av studentene.

Utdanning etter kompetanse betyr at studenten i læringsprosessen må lære visse ferdigheter, for eksempel å lære å resonnere, relatere ideer eller tilegne seg verdier. I denne forstand må en didaktisk sekvens innlemme teoretisk kunnskap og parallelt en serie ferdigheter.

Bilder: Fotolia. . sjokk / nellas


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found