Kategori: vitenskap | Sosial

Definisjon av mestring

Definisjon av mestring

Det er snakk om mastergrad når et individ har kunst og fingerferdighet når du utfører en bestemt aktivitet eller underviser i et fag. “ María lærer mesterlig piano; alle studentene hans er fascinert av hans enorme kvalitet.”Person som viser dyktighet til å utføre en aktivitet eller overføre kunnskapOg det kalles også som mestring til akademisk grad; en videreutdanning vil være det spesialiseringsstudie utført av en student etter endt utdanning. Pos