Kategori: vitenskap | motor

Definisjon av Sensor

Definisjon av Sensor

Vi ringer sensor ennå enhet som automatisk måler en variabel, for eksempel temperatur, trykk eller til og med rotasjonshastigheten, blant annet .Et interessant poeng å huske på er at Takket være informasjonen som en sensor gir oss som et resultat, kan vi utlede andre variabler som ikke er nøyaktig de som den måler.