definisjon av pedagogisk

Begrepet 'lærerikt'brukes som adjektiv for å referere til alle disse prosessene, hendelsene og situasjonene knyttet til et av de viktigste fenomenene i menneskeheten: utdanning. Betingelsen "pedagogisk" er en som innebærer eksistensen av pedagogiske elementer som gjelder for personer med et treningsmål på mange måter. For eksempel er utdanningssystemet systemet som er etablert på grunnlag av en organisert utdanning og etablert av regjeringene i hvert land.

Pedagogisk er da alle fenomener, prosesser og lenker som etableres gjennom utdanning og hvis mål er overføring og overføring av kunnskap, erfaringer, ideer og verdier fra avsender til mottaker. Normalt er begrepet pedagogisk eller pedagogisk relatert til de læringssystemer som er etablert av statene, siden disse er de tydeligste organisert og avgrenset, ikke bare rundt studiene, men også deres metodikk, mål og studiemetoder. Det offisielle utdanningssystemet er også organisert i forskjellige stadier som er spesielt designet for å bestille kunnskap gjennom hele livet til et individ.

Imidlertid kan pedagogisk også være en situasjon der en person foretar en viss overføring av kunnskap, ferdigheter eller skikker til et annet individ uten at en slik hendelse blir spesielt definert eller utført på en bevisst måte. For eksempel kan en typisk utdanningssituasjon som faller utenfor det offisielle utdanningssystemet være når en mor lærer barnet sitt å bruke sølvtøy, eller når et musikalsk band overfører ideer til gruppen av tilhengere gjennom kunsten. På denne måten kan pedagogiske situasjoner lett være positive, men også negative, siden alt som et menneske mottar fra miljøet og griper, har en effekt på konstruksjonen av hans personlighet og identitet.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found