definisjon av takknemlighet

De takknemlighet er han følelse av takknemlighet som normalt oppleves som et resultat av å ha mottatt fra noen noe som var forventet eller nødvendig, for å ha blitt hjulpet i en vanskelig situasjon, blant andre situasjoner.

Følelse av bemerkelsesverdig takknemlighet som noen viser til en annen som hjalp dem i en kompleks omstendighet

Når noen gjør noe for oss, genererer denne holdningen, oppførselen enorm tilfredshet, veldig hyggelig selvfølgelig, dette utløser følelsen av takknemlighet, fordi den oppnådde favør eller fordel blir verdsatt positivt.

I mellomtiden er det forskjellige måter å uttrykke det på, det vanligste er gjennom uttrykk for den populære "takk", med en gave, en gest, et smil, en klem, et kyss, blant de vanligste.

Så for det meste er det en følelse som dukker opp hos mennesker når det blir estimert noen fordeler eller fordeler mottatt av noen.

Denne favør anses å være til stor hjelp fordi den normalt hjelper i en kompleks, vanskelig eller konfliktfylt situasjon, for eksempel en medarbeider som erstatter oss på grunn av umuligheten av å gå på jobb fordi datteren vår ble syk.

Eller bare noen gjør noe som favoriserer oss, og det vekker takknemlighet.

En typisk konsekvens av denne følelsen er også behovet for å gjengjelde på en eller annen måte den mottatte favør eller hjelp, som nevnt ovenfor.

Viktigste takknemlighet

Dermed kan en enkel muntlig manifestasjon uttrykkes, si takk for dette eller det, skrive et notat som uttrykker den enorme tilfredsstillelsen man har for å ha vært depositar for en slik handling, en telefonsamtale kan også formidles i samme forstand.

Andre tilbakevendende måter å takke er å lage en gave, gi en klem, et håndtrykk, et kyss, eller om nødvendig, å returnere den samme godheten når det er nødvendig.

Hver dag kommer vi over situasjoner som vekker behovet for å takke den andre, og det er veldig vanlige uttrykk som vi bruker i tillegg til den berømte takken. Slik er det: “veldig snill, jeg takker deg veldig mye, du trengte ikke ta så mye problemer ”, blant andre.

Vi må si at når noen gjør noe for oss, må vi takke dem på den måten de vil, men vi må takke dem for ellers ville vi være veldig frekke, og vi ville se veldig dårlig ut med den personen, veldig dårlig utdannet.

Det er mennesker som av natur er takknemlige når noen har gode gester, og også generelt i livet, med de gode tingene som skjer med dem, og for eksempel når noe hyggelig skjer med dem, takker de livet for å være i live, ha en jobb, familie, helse.

Mennesker med en negativ profil har vanligvis ikke denne måten og er ikke utsatt for takknemlighet.

Religion: de troende takker sin gud for alt som skjer med dem fordi de anser ham som ansvarlig for det

På den annen side er ordet takknemlighet et begrep som har en spesiell tilstedeværelse innen religion, siden det i denne sammenheng viser seg å være en hyppig praksis at den troende, de troende takker gjennom en bønn eller en uformell chatte med sin gud for å ha gitt ham noen forespørsel, ønsker eller direkte om alt de har fordi de mener at dette er resultatet av blant annet Guds handlinger.

Dette genererer en trofast takknemlighet til de troende for de troende, fordi han mener at alt han har i livet skylder ham.

Veldig troende mennesker hver gang de sitter ved bordet for å spise og før de spiser en bit for å takke Gud for maten de kan ha på bordet.

For religion er mangelen på takknemlighet til Gud en klar indikasjon på en tro som ikke er sterk.

Det skal bemerkes at ordet er i forhold til andre begreper som kan brukes som synonymer for det aktuelle begrepet og omvendt, slik er tilfellet med: takknemlighet, korrespondanse, takknemlighet ....

I mellomtiden er takknemlighet i motsetning til begrepene utakknemlighet og utakknemlighet, som bare antar det motsatte, som er fraværet av den følelsen av takknemlighet, selv og til tross for å ha mottatt en kjærlighet, hjelp, blant andre muligheter.

Likeledes er takknemlighet eller fravær av det vanligvis forbundet med mangel på utdannelse av en person, det vil si som ikke vet hvordan man skal takke noen som hjelper ham, som gir ham en hånd i noen saker, er helt uhøflig.