definisjon av kvinne

Uttrykket kvinnelig brukes til å betegne de vesener som tilhører det kvinnelige kjønnet og derfor har XX-kromosompar i motsetning til menn, som har XY. På disse kromosomene ligger den genetiske informasjonen for å bestemme kjønn, anatomi og andre kjønnsspesifikke elementer. Når det gjelder mennesker, brukes ikke begrepet kvinne så mye, men begrepet kvinne eller feminin brukes spesielt, og etterlater kvinne reservert for resten av dyrene.

Hunnene er de mest delikate og svake vesener sammenlignet med hannene som vanligvis er mer tette og sterke. Generelt, selv om det er unntak fra denne ideen, viser kvinner eller kvinner mindre og mer delikate anatomiske former som også har å gjøre med den sosiale funksjonen de må oppfylle naturlig: å ta vare på de unge, mens hannen må være sterk ... for å få mat og beskytte familien. Imidlertid, i noen dyrearter, som store katter, er hunnene ansvarlige for familien og har også ansvaret for å få mat.

Kvinner, i motsetning til hva som skjer med menn, har indre reproduktive organer, det vil si at de ikke er synlige. Samtidig er det kvinnelige reproduksjonssystemet mer komplekst enn det mannlige fordi det også er innenfor disse organismer hvor embryoet utvikler seg som vil føde et nytt liv. Hunnene er derfor de eneste av begge kjønn som kan bli gravide eller gravide. Avhengig av dyret og de spesielle egenskapene til arten, kan svangerskapsperioden tydelig variere i varighet, noen når bare noen få måneder og andre nesten to år. Derav det spesielle og unike forholdet som kvinnen etablerer med sine avkom.