definisjon av å bekrefte

Ordet 'bekrefte' refererer til å verifisere en situasjon, fakta, hendelse eller fenomen gjennom bruk av forskjellige typer bevis. Handlingen med å bekrefte noe betyr å skaffe bevis som må være passende for å verifisere at en bestemt hendelse eller faktum skjedde på en bestemt måte.

Sjekk, bekreft fakta gjennom bevis

Det er bekreftelsen på et faktum, et ordtak eller en omstendighet, generelt til tredjeparter, med den hensikt å ratifisere, og bekrefter ethvert spørsmål som ble stilt spørsmål ved. Med bekreftelsen er det du prøver å gjøre å fjerne alle slags tvil; Med nye data eller med argumenter, vil en mening eller en teori som er blitt stilt spørsmål ved støttes.

I mellomtiden er det et begrep som kan brukes i utallige sammenhenger og situasjoner der målet om å avklare et spørsmål er presist.

I de forskjellige aktivitetene og oppgavene som mennesker utfører eller også i de spørsmålene vi bekrefter, er vi ikke fritatt for å pådra oss feil, fra feiltolkninger, som ender med å stille spørsmål ved dem.

Så hva bekreftelse gjør er å eliminere tvil eller bekymringer som kan oppstå rundt noe; Imidlertid er idealet at denne bekreftelsen ledsages av visse bidrag og elementer som vil gi mer sannhet til det som er blitt sagt.

Under noen spesifikke omstendigheter, for eksempel i rettssfæren, vil bekreftelseshandlingen innebære at et verk eller en uttalelse blir gyldig når den presenteres for en autoritet i saken, slik er det tilfellet med en dommer eller en domstol.

For eksempel erklærer vitnet om en kriminell handling for de intervenerende politimyndighetene at en slik person har begått forbrytelsen, for å ratifisere det som ble sagt og også for å iverksette en prosess mot den ansvarlige, må vitnet bekrefte det foran dommeren. av saken.

En grunnleggende del av den vitenskapelige prosessen

På den annen side er bekreftelse en av de viktigste delene av den vitenskapelige forskningsprosessen, men samtidig er det en handling som kan forekomme i alle sfærer eller områder av hverdagen.

Når vi snakker om å stadfeste noe eller tilfelle bekreftelse i en undersøkelse, viser vi til det viktigste øyeblikket i en slik prosess. Dette er fordi det er der når det verifiseres om alt som er sagt tidligere er gyldig eller signifikant eller ikke for studieobjektet som blir analysert. I denne forstand antas det at når det er snakk om bekreftelse, det er tidligere hypoteser eller teorier om visse fenomener, for eksempel måten månefasene oppstår på eller måten en forbrytelse ble utført på.

Bekreftelsesstadiet vil da være basert på søk og analyse av eksisterende bevis for å støtte eller oppheve de tidligere teoriene eller ideene. Bekreftelse er derfor den siste fasen av etterforskningsprosessen.

For å bekrefte en teori, blir det vanligvis etablert spådommer som kan verifiseres fra eksperimentering, eller kastes, et faktum som deretter vil oppheve teorien.

Bekreftelse er en fase av den vitenskapelige metoden som foreslår formulering av spekulasjoner om fakta i virkeligheten, og deretter underkaste dem bevissthet som vil ende opp med å bekrefte eller tilbakevise det som er foreslått.

Denne bekreftelsesaktiviteten kan også forekomme i alle aspekter av menneskelivet, i det enkle og i det mest komplekse, uten behov for å gjennomgå en prosess med etterforskning eller analyse. Dermed kan vi bekrefte at en endring er godt gitt ved å telle pengene mottatt etter et kjøp; Vi kan også bekrefte resultatet av den akademiske prestasjonen vår ved å ta en eksamen og motta resultatene osv. Bekreftelse er viktig når du trenger å vite om noe er som det skal eller ikke.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found