definisjon av menneskelige forhold

Konseptet med menneskelige relasjoner er kanskje et av de eldste i historien siden det har å gjøre med muligheten for mennesker å forholde seg på veldig forskjellige måter med andre lignende vesener. I motsetning til hva som skjer med dyr, er menneskelige relasjoner ikke bare instinktive eller forårsaket av biologiske behov, men på mange måter har de utviklet seg veldig dypt til å til og med bli noe nytt og annerledes, mye mer komplekst som for eksempel med arbeidskraft eller mellommenneskelige forhold.

For å snakke om menneskelige relasjoner må vi ta utgangspunkt i begrepet samfunn eller samfunn. Disse rommene er de der mennesket etablerer lenker og relasjoner med andre lignende vesener basert på spesifikke behov som kan variere fra behovet for å danne en familie til behovet for å bli styrt. Dermed består livet i samfunnet av et komplekst system av menneskelige forhold som er født av nødvendighet eller instinkt, men som utvikler seg på veldig forskjellige måter. Dette er for eksempel synlig i de forskjellige former for styring, familieforhold eller sosialt hierarki som ulike samfunn kan ha.

Livet i samfunnet kan representere et stort mangfold av forhold, avhengig av hvordan de er satt sammen. Det sosiale hierarkiet er helt klart en av de mest avgjørende faktorene når man etablerer dem, for eksempel ved å peke på hvilke sosiale grupper som vil ha mer makt over andre eller vil være i stand til å bestemme andres liv med letthet.

Innenfor et samfunn kan vi finne relasjoner av alle slag, alt fra de mest primære (for eksempel familieforhold som oppstår fra det øyeblikket man blir født eller kjærlighetsforhold som er etablert mellom to personer som bestemmer seg for å danne et par) til mer komplekse (som er tilfellet med arbeidsforhold der ideen om forskjell, hierarki, overlegenhet og underlegenhet osv. generelt alltid er til stede).

For tiden er det studiekarrierer basert på menneskelige relasjoner som er dedikert til å jobbe med dem fra forskjellige nivåer og interesser, for eksempel PR.