definisjon av demokrat

Konseptet av demokrat har eksklusiv og gjentatt bruk i politisk sfære.

På den ene siden kan den brukes til å ringe til den personen som er en tilhenger, fremmer og forsvarer det demokratiske systemet eller demokratiet.

De demokrati Det er en doktrine preget av det faktum at det er folket i en nasjon som utøver suverenitet gjennom valg av sine representanter via stemmerett. Det vil si at det er folket, den sosiale gruppen som utgjør en nasjon, som har absolutt makt og som vil ende opp med å materialisere den autoriteten gjennom å stemme og definere i tilfelle partiet og den politiske tendensen som vil styre landet deres i de landene som nyte demokrati.

Det skal bemerkes at demokrati er den mest utbredte regjeringsformen i den vestlige verden. Den andre siden av demokratiet vil være diktaturet eller ethvert annet regime som er fremherskende og støtter en totalitær handling fra myndighetenes side.

Og på den annen side er begrepet demokrat mye brukt til navngi forskjellige partier eller politiske grupper, en av de mest populære er utvilsomt USAs demokratiske parti, et av de to viktigste partiene i nasjonen sammen med det republikanske partiet og et av demokratene med den lengste historien i verden.

I ideologiske forhold må vi understreke at Det demokratiske partiet er preget av å støtte en ideologi nærmere den politiske venstresiden, det vil si at de som er i tråd med forslag som liberalisme og progressivisme i gruppen samles. På den andre siden er det republikanske partiet med en mer konservativ posisjon og derfor nærmere den politiske høyresiden.

Nå er det viktig at vi understreker at det innen den demokratiske grupperingen kan være veldig radikale posisjoner og andre som trekker mot konservatisme.

Partiet ble grunnlagt i århundret XIX av Andrew Jackson, den syvende presidenten i USAs historie, for å formelt få tilgang til presidentskapet i landet.

For tiden i landet er det nettopp Det demokratiske partiet som styrer landet gjennom en av sine mest fremtredende ledere som Barack Obama.

John Kennedy, Jimmy Carter og Bill Clinton de var noen av de mest bemerkelsesverdige amerikanske lederne som regjerte under partiets banner.