definisjon av institusjon

Begrepet institusjon har flere referanser på eksempelspråk. På den ene siden kalles grunnlaget eller etableringen av noe på denne måten og også det som er grunnlagt. På den annen side er organet som utfører en funksjon av offentlig interesse, enten det er for veldedige eller pedagogiske formål, utpekt som en institusjon. For eksempel en institusjon som bistår og støtter hjemløse.

Den antar et sosialt konsept som refererer til alle de strukturene som antar en bestemt kontrollmekanisme eller sosial orden som er skapt nettopp for å lette menneskelig sameksistens og som har å gjøre med utviklingen av gruppebånd og bånd under forskjellige omstendigheter eller øyeblikk i livet.

Strukturer utviklet av mennesket for å utøve sosial kontroll

Selv om ideen om institusjon i mange tilfeller henviser oss til spesifikke institusjoner som en skole, et sykehus, en kirke, er begrepet institusjon mye bredere enn det og gjelder også abstrakte sosiale strukturer der det alltid er det. menneskelig bånd, men det kan ikke være visuelt representert av en bygning, som det for eksempel skjer med familien, med ekteskapet.

Hovedinstitusjoner

Ideen om sosial institusjon er en av de viktigste med hensyn til menneskets sosiale historie. Dette er siden institusjonene forstått som transcendente sosiale strukturer og overlegne individet selv har eksistert fra uminnelige tider, fra det øyeblikket mennesket begynte å leve i samfunnet og trengte en slags ordning for å favorisere sameksistens. Dermed blir familien ansett som en av de første institusjonene, siden det er det som bestiller og strukturerer blodbånd, etablerer hierarkier og bestemte roller for hver enkelt. Som med de andre, overgår ideen om familie individene som komponerer den.

Andre viktige institusjoner for dagens samfunn i tillegg til familien er for eksempel regjeringen, uansett form, religion, ekteskap, utdanning, vitenskap, sykehus, rettferdighet, fengsler, fabrikker og andre produktive institusjoner., Hæren, media, sosiale organisasjoner av forskjellige slag som florerer i dag, og som har å gjøre med løsning av situasjoner som ikke er tatt i betraktning av offisielle eller statlige institusjoner. I tillegg kan andre bredere, men alltid tilstedeværende institusjoner også være kunst, språk, ideen om nasjon.

Og innen det strenge politiske feltet må vi nevne maktdelingen, i de tilfeller av demokratier, som den viktigste nasjonale grunnloven, som svært viktige institusjoner for sosial orden og regjeringsledelse.

Når det gjelder konstitusjoner, stammer for eksempel de fleste fra den tid da den aktuelle nasjonen frigjorde seg fra en viss ekstern avhengighet, det vil si at den opphørte å være en koloni for å bli en formell stat.

Selv om mange har gjennomgått reformer gjennom hele historien, spesielt knyttet til de nåværende herskernes ønsker, er det viktig at vi sier at disse endringene ofte kan true den sosiale orden og tillate noen situasjoner som genererer alvorlige komplikasjoner for livet i samfunnet, muliggjør for eksempel ubestemt gjenvalg av en hersker, med de alvorlige konsekvensene dette kan ha for demokrati og den politiske vekslingen som et godt demokratisk system alltid krever.

På samme måte brukes ordet til atferd, bruk og skikker som er dypt forankret i visse kulturer, lover eller forskrifter som har til oppgave å regulere en gitt organisasjon eller et fellesskap.

Institusjoner eksisterer i alle samfunn, og det ville være umulig for dem å fungere uten dem. De fleste av de som eksisterer i dag er et produkt fra fortiden, det vil si at de eksisterte i de mest avsidesliggende tider og ble fornyet, men nesten alle kommer fra helt sikkert eldgamle tider.

Vær en institusjon i noe

Og det er et veldig populært uttrykk som inneholder dette ordet, og som vi bruker det mye på språket vårt: å være en institusjon i noen saker, noe som innebærer at vedkommende har en relevant prestisje i et bestemt område eller en sosial gruppe.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found