definisjon av vedtekt

Generelt sett forstår vi ved lov det sett med lover som er utarbeidet og offentliggjort i et samfunn som skal respekteres og tas i betraktning av alle borgere i regionen som det henvises til. Når vi går til større spesifisiteter, kan vi imidlertid si at vedtekten er en mindre form for lover, siden den vanligvis er utarbeidet innenfor rammen av en bestemt region, by eller område, samt sett med lover som styrer en institusjon eller enhet på en bestemt måte. Vedtekten kan derfor bli funnet i de fleste tilfeller underlagt et sett med store lover som hvert lands nasjonale grunnlov.

Vedtekten er i utgangspunktet organisert for å lovfeste om spesifikke spørsmål eller for visse institusjoner, ikke gyldig utenfor dem. Et eksempel på en slik situasjon kan være en lov som opererer innenfor metallarbeiderforeningen, men gjelder ikke alle fagforeninger i en region. Samtidig kan en lov være et sett med lover som gjelder for alle borgere av en bestemt lokalitet, for eksempel i byen Buenos Aires, men ikke i byen Córdoba.

Hver lokal eller spesifikk lov søker således å foreslå lovgivning om spesifikke og karakteristiske aspekter av den aktuelle regionen eller enheten for å favorisere løsning av konflikter (eller direkte unngå dem) på en mer konkret og klar måte, en situasjon som ikke alltid skje med store kompendier av generelle lover for en hel nasjon.

Vedtektene kan være mer eller mindre stive, avhengig av hvilket rom de brukes på. Samtidig er det vedtekter som ikke er offisielle, men som tjener uformelt for å gi litt ordre til aktivitetene til en enhet eller institusjon.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found