parameter definisjon

Parametere er definert som de variablene og konstantene som vises i et matematisk uttrykk, og variasjonen er den som gir opphav til de forskjellige løsningene på et problem. På denne måten antar en parameter den numeriske representasjonen av den enorme mengden informasjon som er hentet fra studiet av en variabel. Beregningen utføres vanligvis gjennom en aritmetisk formel som tidligere er utdypet fra dataene som er innhentet fra en befolkning.

Innen dataprogrammering brukes bruken av begrepet parameter mye for å referere til en egenskap ved en prosedyre.

Hvorfor er parametere viktige?

Når en matematiker vurderer studiet av en variabel, må han møte et mangfold av data som presenteres på en uordnet måte. Det er derfor et tidligere arbeid med denne informasjonen er nødvendig, å redusere og bestille den, for å jobbe på en enklere og mer effektiv måte.

Selv om konsentrasjonen av de opprinnelige dataene i en parameter medfører tap av en del av informasjonen i dem, blir dette sterkt kompensert ved å kunne sammenligne prøvene eller tillate en karakterisering av dataene.

Hovedstatistiske parametere

Innenfor statistikken kan man skille mellom tre store grupper av parametere: posisjon, spredning og form.

Posisjonsmålinger gjør det mulig å identifisere verdien som dataene stort sett er gruppert rundt. Det er to typer spredningsparametere: de med en sentral tendens (middel, modus og median) og de med en ikke-sentral posisjon (prosentiler, desiler og kvartiler).

På sin side tjener spredningstiltakene til å oppsummere distribusjonen av dataene. Problemet med disse parametrene er at de i seg selv ikke er tilstrekkelige ved å forenkle informasjonen, så det er nødvendig at de ledsages av andre tilbehørsparametre som gir informasjon om heterogeniteten i dataene.

Blant de mest fremtredende dispersjonsparametrene er varians, standardavvik, variasjonskoeffisienter og rekkevidde.

Til slutt indikerer formparametrene formen på histogrammet til dataene, den vanligste representasjonen er den Gaussiske klokken. Her er det verdt å fremheve koeffisientene for skjevhet og kurtose.

I tillegg er det andre statistiske parametere som brukes til et bestemt formål, for eksempel Gini-indeksen for å måle ulikhet.

Bilder: iStock - mediaphotos / Jovanmandic


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found