leserbrev - definisjon, konsept og hva det er

Aviser, både trykte og digitale, organiserer informasjon gjennom seksjoner. Med dette systemet kan leseren lettere søke etter det som interesserer ham mest. En av de tradisjonelle seksjonene er det såkalte Brevet fra leserne, også kjent som Brev til redaktøren.

Som navnet antyder, er det et brev skrevet av en leser med det formål å gi sin mening om et aktuelt tema.

Fra et historisk synspunkt var britiske aviser de første til å introdusere denne delen på 1700-tallet. Fra et journalistisk perspektiv er leserbrevene integrert i meningssjangeren.

Hvis en av bokstavene som utgjør seksjonen skiller seg ut fra de andre av en eller annen grunn, presenteres den ofte i et mer slående format.

Formålet med denne delen

Alle aviser har en bestemt redaksjonell linje. Dermed forsvarer hver enkelt av dem spesifikke verdier og politiske idealer. Avsnitt dedikert til lesere tar sikte på samspillet mellom media og samfunnet som helhet.

Det skal bemerkes at i denne delen er det vanlig at avisen uttrykkelig spesifiserer at den ikke er ansvarlig for lesernes meninger, og at alle bokstaver må spesifisere det fulle navnet på personen som er ansvarlig for den. På den annen side foreslår media at brevet ikke skal være for langt.

Ulike tilnærminger

Lesere kan henvende seg til avisa for alle slags forslag. Noen av de mulige tilnærmingene er følgende: klager over sosiale situasjoner, refleksjoner over aktuelle kontroverser, synspunkter for eller mot et brennende spørsmål eller takkebrev til en offentlig tjeneste. Noen ganger henvender leserne seg til avisen for å være uenig med en informasjon eller for å delta i en diskusjon med en av bidragsyterne.

Kommentarer i digital presse har fortrengt den tradisjonelle delen

Selv om leserbrevene fortsetter å være en del av avisene, har det med den digitale pressen kommet en endring i tilnærmingen. Nettpressen lar leserne kommentere og rangere nyhetene fra ethvert synspunkt.

Selv om kommentarene og uttrykkene til leserne har en åpenbar likhet, er de to forskjellige alternativer. Kommentarene er vanligvis veldig korte, med en uformell stil og beskyttet av anonymitet, tillater alle slags våghet. I stedet er bokstavene til leserne mer formelle og med en mer forsiktig stil.

Bilder: Fotolia - Daniel Berkmann / Rogatnev